Revisor

Bolagets revisor är BDO AB som på ordinarie bolagsstämman den 28 april 2020 valdes för perioden fram till nästa årsstämma.

BDO representeras av auktoriserade revisorn Johan Pharmanson
BDO har adress Sveavägen 53, 113 59 Stockholm.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå