Om Seafire

Seafire är en företagsgrupp grundad 2016 med syfte att skapa tillväxt genom förvärv av lönsamma bolag och utveckla bolagen genom aktivt och långsiktigt ägande. Seafire driver verksamheten i två affärssegment, Industri samt Handel & Tjänster och består av sju affärsenheter med ca 150 anställda och sammantaget över 400 mkr i årsomsättning.

Vi ser till att vårda det som gjort de bolag vi förvärvar framgångsrika och adderar vår samlade kunskap, nätverk och resurser för att göra bolagen ännu bättre. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå