Om Seafire

Seafire är en företagsgrupp grundad 2016 med syfte att skapa tillväxt genom förvärv av lönsamma bolag och utveckla bolagen genom aktivt och långsiktigt ägande. Seafire driver verksamheten i två affärssegment, Industri samt Handel & Tjänster och består av nio affärsenheter med ca 190 anställda och sammantaget över 550 mkr i årsomsättning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå