Affärsidé, strategi och Vision

Affärsidé
Seafire skapar värde för aktieägarna genom att förvärva bolag och att vidareutveckla dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Strategi
Vi fokuserar på svenska bolag med sin huvudverksamhet i Sverige men med kunder, leverantörer och samarbetspartners globalt. Förvärv sker dels av bolag som bildar nya affärsenheter, plattformsförvärv, dels genom tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Seafire förvärvar alltid en majoritet av aktierna.

Vårt värdeskapande sker genom att vi är en aktiv ägare med en decentraliserad operationell modell och självständiga dotterbolag. Långsiktiga strategier baseras på utveckling av affärsmodellen, breddning av marknaden, tjänste- och produktutveckling, och verkställs tillsammans med nya satsningar på marknadsföring och försäljning. Därigenom ökar de förvärvade bolagens tillväxt och lönsamhet samt strategiska värde. 

Vision
Vår vision är att vara Sveriges bästa ägare och utvecklare av småbolag.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå