Investerare

Seafire vill bidra med korrekt och punktlig information till aktiemarknaden och dess intressenter.

På följande sidor återfinns finansiella rapporter, pressmeddelanden och information om den finansiella utvecklingen. Du kan även under avsnittet Om Seafire läsa mer om vår affärsidé, strategi och om hur vi skapar värde.

Bolagsbeskrivning för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market
Seafire Bolagsbeskrivning 20190703

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå