Ledande befattningshavare

Johan Bennarsten

VD sedan 2016, född 1972
Läkarutbildning från Karolinska Institutet och civilingenjör i Teknisk Fysik, Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Biosorbe AB och styrelseledamot i Sydsken AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Samsa AB, Kingsfieldsstreet Holding AB, Swereco Group AB, och SHV Holding AB. Styrelseledamot i Neoventa Holding AB och Neoventa Medical AB.

Bakgrund: Johan har sedan 2001 varit i riskkapitalbranschen på nordiska private equity firman CapMan. Sedan 2008 Partner och Head of Team i Stockholm fram till 2015. Under 2015 och 2016 var Johan Partner på Corporate Finance på Pareto Securities AB.

Aktieinnehav: 1 712 368 st privat och via bolag

Mats Gullbrandsson

Investeringschef sedan 2017, född 1966
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AXsensor AB, AB Pictura, Pictura Norman AS, Paletti Oy, Pictura US, Backemarks, och Falk Non Food AS. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Inlandsinnovation AB och VD Gallerix AB.

Bakgrund: Mats har en lång och bred erfarenhet av företagsaffärer, affärsutveckling och bolagsstyrning. Efter ca 10 år inom strategisk och corporate finance rådgivning gick Mats över till private equity och var delansvarig för att bygga upp det finska riskkapitalbolaget CapMans svenska buy-out verksamhet. Mats har även en operativ erfarenhet då han under två år (2014-2015) var VD för butikskedjan Gallerix och drev en framgångsrik turn-around.

Aktieinnehav: 315 289 st privat och via bolag

Peter Friberg

Ekonomichef sedan 2017, född 1965
Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag: VD Bergskanten AB och  VD Proconomy AB. Styrelseledamot i Gårdaverken AB, Contactia AB, Bergskanten Invest AB och Synaps Utveckling AB. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Bergs Timber AB (publ).

Bakgrund: Peter har jobbat som CFO i ett antal olika bolag och branscher. Har dessutom suttit som styrelseledamot i den börsnoterade sågverkskoncernen Bergs Timber AB i över 10 år.

Aktieinnehav: 102 172 st privat och via bolag

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå