Ledande befattningshavare

Jacob Persson

CFO och tillförordnad VD, anställd sedan 2021, född 1986
Masterexamen i finans från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Inga övriga nuvarande uppdrag. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i PEAC AB.

Bakgrund: Innan Seafire var Jacob ansvarig för finansiella rapportering och investerarrelationer på det börsnoterade omsorgsbolaget Ambea. Dessförinnan arbetade Jacob flertalet år inom förvärvsrådgivning.

Aktieinnehav: 1 100 st

Anders Martinsson

Affärsområdeschef sedan 2023, född 1968
Ingenjör från Lunds Tekniska Högskola, studier i Strategi och Innovation vid Oxford universitet samt flertalet management och styrelseutbildningar.

Övriga uppdrag: Ordförande i Madja Invest AB

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Evomatic AB, ordförande och VD i dotterbolag inom BE Group AB.

Bakgrund: Anders har haft ledande befattningar inom industrin sedan 1994 och har en bred internationell bakgrund. Befattningar har bla. varit Affärsutvecklingschef på Indutrade, VD för WILO Nordic och Koncernchef för BE Group. De sista fyra åren innan Seafire var Anders interims VD för bolag som Swisslog AB, Nolek AB och Dofab AB.

Aktieinnehav: 65 000 st via bolag

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå