Ledande befattningshavare

Johan Bennarsten

VD sedan 2016, född 1972
Läkarutbildning från Karolinska Institutet och civilingenjör i Teknisk Fysik, Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Biosorbe AB och styrelseledamot i Sydsken AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Samsa AB, Kingsfieldsstreet Holding AB, Swereco Group AB, och SHV Holding AB. Styrelseledamot i Neoventa Holding AB och Neoventa Medical AB.

Bakgrund: Johan har sedan 2001 varit i riskkapitalbranschen på nordiska private equity firman CapMan. Sedan 2008 Partner och Head of Team i Stockholm fram till 2015. Under 2015 och 2016 var Johan Partner på Corporate Finance på Pareto Securities AB.

Aktieinnehav: 1 712 368 st privat och via bolag

Peter Friberg

Ekonomichef sedan 2017, född 1965
Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag: VD Bergskanten AB och  VD Proconomy AB. Styrelseledamot i Gårdaverken AB, Contactia AB, Bergskanten Invest AB och Synaps Utveckling AB. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Bergs Timber AB (publ).

Bakgrund: Peter har jobbat som CFO i ett antal olika bolag och branscher. Har dessutom suttit som styrelseledamot i den börsnoterade sågverkskoncernen Bergs Timber AB i över 10 år.

Aktieinnehav: 102 172 st privat och via bolag

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå