Obligationslån

Den 2 mars 2021 emitterade Seafire AB (publ) ett obligationslån om 300 MSEK. Obligationslånet förfaller den 2 mars 2024.

ISIN: SE0015245758

Seafire AB (publ) Prospectus 2021

Seafire AB (publ) Prospectus 2021 October

Seafire AB (publ) Terms & Conditions

Registreringsbevis

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå