Revisor

Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB som på ordinarie bolagsstämman den 26 april 2023 valdes för perioden fram till nästa årsstämma.

BDO Mälardalen AB representeras av auktoriserade revisorn Johan Pharmanson
BDO Mälardalen AB har adress Sveavägen 53, 113 59 Stockholm.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå