Välkommen att bygga tillsammans med oss!

Vi brinner för att bygga och utveckla bolag och deras kunder. Vår filosofi är att arbeta kundnära. Att sätta sig hos kund och förstå dennes problem och utmaningar, för att i nästa skede kunna leverera en ny produkt eller service och lösning som tillgodoser kundens behov är en fantastisk upplevelse!. Genom utomordentlig kvalitet och god service behåller vi kundbasen och vinner nya kunder.

Vi drivs också av att utveckla våra team och medarbetare. Våra medarbetare har spetskompetens och bidrar starkt till stabilitet och självständighet. Att hitta rätt medarbetare och att delegera ansvar är vårt framgångsrecept. När Seafire växer kommer fler medarbetare rekryteras i dotterbolagen men även i moderbolaget. Tillsammans blir vi starkare och bättre.

Med vår erfarenhet och vårt nätverk förvärvar vi bolag med bra produkter och marknadsposition, gärna spets framför bredd, för att sedan utveckla dem långsiktigt och skapa starka kassaflöden och därigenom kunna genomföra ytterligare förvärv.

Vår modell är beprövad, och framförallt skalbar. Vi förvärvar bolag med bra produkter eller tjänster och utvecklar dem att bli ännu bättre. Att såväl förvärv som organisk tillväxt sker utan ett så kallat exitperspektiv ger en uthållig värdeutveckling och starka kassaflöden. Ett bra bolag ska behållas – inte säljas. 

Vi förvärvar gärna bolag som står inför generationsskiften eller som inte utvecklats som förväntat och behöver resurser och kompetens för att utvecklas vidare. Bolagen ska ha ett vårdat varumärke, bra produkter och stabil marknadsposition. Bolagen förvärvas till sunda värderingar och med investeringar i organisationen, produkt- eller tjänsteutveckling samt med uppdaterad marknadsplattform kommer oftast resultaten.

Vi lever med Seafire och våra dotterbolag. Vår investering i Seafire är betydande och vi avser att skapa en bra avkastning.

Välkommen att vara med på resan att skapa ett framgångsrikt Seafire!
Johan Bennarsten, grundare och VD

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå