Även vi är entreprenörer

Entreprenörsandan är stark i Sverige och vi är duktiga på att skapa och utveckla nya idéer och företag. Många bolag har följt med familjen i generationer men under resans gång kan det hända att entreprenören i första, andra eller senare generationer känner att ny ägare behöver ta vid.

Det kan vara vid ett generationsskifte, bolaget står inför en större tillväxtfas eller att företaget behöver utvecklas i en ny riktning. Kanske blir risken något för stor utan stark kapitalbas och nätverk. Där kommer Seafire in. Seafire drivs av entreprenörer så vi har god förståelse för er situation. Vår erfarenhet från operativa roller och att förvärva bolag hjälper till för att hitta rätt i affärsdiskussionen. Som en del av Seafire är ni inte det ”sjuttiofemte bolaget”.

Ni är unika och vi är selektiva. Ni kommer vara en viktig del av Seafire och Seafire kommer att vara en viktig del för er. Just vi möter er - i en förvärvsprocess kommer ni att träffa oss som driver Seafire.

Vad vi söker

Vi söker bolag med stabil lönsam utveckling som gärna har en tydlig marknads-position och en kärnkompetens inom sitt område som förklarar framgången. Vi kallar det ”anledning till framgång” eller reason to be”. Vanligtvis är det svenska bolag med sin marknad lokalt, regionalt eller globalt inom handel & tjänster eller industri.

Vi letar bolag som kan bli en ny affärsenhet i Seafiregruppen eller komplettera något av våra nuvarande affärsenheter i ett så kallat tilläggsförvärv.

Vägen till att bli en del av Seafire

Vi söker efter en ömsesidig vilja att skapa något tillsammans. Ibland är vi helt rätt partner för dig som entreprenör och ibland är vi det inte. Vi har lång erfarenhet av att göra förvärv och samarbeta med entreprenörer. Det ska kännas rätt och vi ska ha kul tillsammans.

Varje situation med företag och entreprenör är unik och vi vill hitta den bästa lösningen för just dig. Vi köper oftast 100% av bolaget och ibland flyttas ett ägande upp som en del Seafire för att få del av resan framåt. Ibland är det en ren kontantaffär.

Din roll i bolaget efter ett övertagande kan vara den samma som tidigare. Eller en roll med ökat fokus på det som du är bäst på och det kan även hända att du känner dig klar och vill gå vidare i livet. En ärlig, tillitsfull och transparent diskussion är viktig för att hitta en bra lösning. En process tar normalt 6-8 veckor och ska hinna mogna hos bägge parter innan vi skakar hand.

När ni är en del av Seafire

Det är viktigt för oss att behålla entreprenörsandan i de förvärvade bolagen till exempel genom att säkerställa er självständighet och att ni  fortsätter driva verksamheten som tidigare avseende bland annat kultur och ert namn.

Seafire adderar erfarenhet och kompetens inom ledarskap, organisationsutveckling, digital marknadsföring och försäljning, effektivisering inom ekonomi och verksamheten för att skapa ökad omsättning och vinsttillväxt. Vi tillsätter en professionell styrelse med externa ledamöter som kan addera kunskap och nätverk till bolagen. Vi utarbetar en affärsplan på 3-5 års sikt tillsammans och tillsätter resurser för genomförandet.

I Seafire finns en lång erfarenhet och kompetens inom företagsutveckling och ägarstyrning vilket kommer våra bolag tillgodo. Vi bidrar också med kapital till att utveckla bolagen vidare, tex via förvärv eller expansionsfinansiering.

Genom Seafire Academy utvecklas ni som ledare och får del av Seafires närverk på flera nivåer i organisationen. Vi hjälper till med rekrytering av ledande befattningshavare och specialister samt utvecklar organisationerna tillsammans med er. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå